Reakce na reportáž v Brněnském deníku

Vážení klienti,
dovolte, abychom se vyjádřili k reportáži Ženě zbývá jen týden života. Rodinu k ní bez testu nechtějí pustit, kvůli viru, která byla dne 16. 7. 2020 zveřejněna v Brněnském deníku. V reportáži se objevuje celá řada zavádějících tvrzení, která jsme nuceni uvést na pravou míru.


Předně zdůrazňujeme, že přijatá opatření jsou výsledkem snahy chránit velké množství pacientů v seniorském věku s oslabeným zdravím, kteří jsou v našem zařízení hospitalizováni. V době uvolňování všech opatření v rámci ČR i celosvětově, uvolnění cestování do zahraničí a v prázdninovém režimu, si myslíme, že by měla být prevence včetně testování naopak akcentována. V praxi nám to ukázala řada pozitivních případů v domovech pro seniory a na geriatrických klinikách. Dnes je již obecně známo, že i bezpříznaková osoba může být infekční, a tak velmi nebezpečná pro seniory a pacienty v imunokompromitovaných stavech s komorbiditami. Proto naše zařízení vyžaduje po návštěvách předložení negativního testu. Na tomto stanovisku se shodlo námi oslovené konzilium odborníku v dané problematice.

V reportáži zaznělo, že požadujeme test na covid-19 provedený na naší klinice. Toto tvrzení je zcela nepravdivé, když akceptujeme negativní výsledek testu provedeného jakýmkoli akreditovaným zařízením.

Dále paní Kliková uvádí, že ani v případě předložení negativního testu ji naše nemocnice nechce umožnit návštěvu delší než 10 minut. Opětovně jde o tvrzení, které se nezakládá na pravdě, když pro rozloučení s pacienty v terminálním stadiu je rodině vždy umožněna delší návštěva.  

Obecně je samozřejmě možné na žádost rodiny pacienta v terminálním stádiu nemoci propustit do domácí péče. Tím se zajistí odchod v kruhu nejbližších bez rizika nákazy pro ostatní pacienty a zdravotnický personál. Tuto možnost rodině vždy nabízíme a poskytujeme veškerou potřebnou součinnost.

I nás lidsky mrzí, že jsou potřebná taková přísná opatření, ale během tohoto náročného období je pro nás prioritní udělat maximum pro bezpečí Vás – našich klientů.

Váš SurGal Clinic tým

16. 7. 2020


Zpět