Vernisáž výstavy Krása stáří

SurGal Clinic ve spolupráci s Nadačním fondem Následně spolu slavnostní vernisáží dne 17. 9. 2020 zahájili výstavu fotoobrazů „Krása stáří“. Přestřižení pásky se ujal doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD., bývalý rektor Masarykovy univerzity a současný senátor za volební obvod Brno-střed.


Výstava je kolekcí fotografií seniorů hospitalizovaných na odděleních následné péče nemocnice SurGal Clinic a má reprezentovat krásu stáří, sílu příběhů, které naši senioři prožili, optimismus, který stále sálá z jejich očí, i to, že hospitalizací na oddělení následné péče život nekončí a při kvalitní péči v příjemném prostředí se lze dále usmívat.

Fotografování seniorů probíhalo spontánně při různých společenských akcích, které pro oddělení organizuje Nadační fond Následně spolu, zejm. bohoslužeb, vystoupení dětí, velikonočních či vánočních akcích, canisterapii, posezeních při hudbě či předčítáních knih a dalších.

Výstava je ke zhlédnutí v lobby nemocnice SurGal Clinic v období 17. 9. – 11. 11. 2020. Výstava bude zakončena dražbou fotoobrazů, kdy výtěžek z dražby bude určen na pořízení tabletů pro pacienty oddělení následné péče SurGal Clinic, aby jim i v této nelehké době byl umožněn vizuální kontakt s blízkými.

Budeme potěšeni, pokud naši výstavu navštívíte. Je volně zdarma přístupná každý den od 7:00 do 19:00 h.

 

JUDr. Jitka Kellnerová
ředitelka nemocnice

Michaela Obstová
ředitelka nadačního fondu Následně spolu

 

Autorka fotografií: Fukarová Irena

18. 9. 2020


Zpět