Laparoskopická plikace žaludku

 

ato metoda patří mezi mladší. Ve větším množství se operace tohoto typu provádějí cca od roku 2010. Podstatou výkonu je opět obstrukce, tedy pouhá zábrana přijetí většího objemu potravy. U metody žaludeční plikace (LGCP – Laparoscopic Great Curvature Plication) je toho dosahováno zahrnutím stěny žaludku do sebe sama a následným přešitím stěny žaludku. Tím je vnitřek žaludku de facto vyplněn vlastní stěnou a prostor pro potravu je výrazně zmenšen.

Výsledky tohoto výkonu jsou zatím hodnoceny opatrně, čeká se na větší počet odoperovaných pacientů a delší odstup od provedení operace. Krátkodobé výsledky jsou zatím povzbudivé a řadí tuto operaci mezi žaludeční bandáž a tubulizaci žaludku. Vzhledem k výše uvedenému však je tento výkon stále považován za klinicky neověřený a je potřeba k němu takto přihlížet.