Endoskopie

 

Endoskopická vyšetření provádíme vysoce moderní endoskopickou sestavou FUJIFILM. Při vyšetřeních standardně používáme lokální znecitlivění, po dohodě s lékařem lze vyšetření provést i v analgosedaci či v celkové anestezii. Odebrané vzorky jsou histologicky vyšetřovány na akreditovaném pracovišti Bioptická laboratoř s.r.o.

Prováděná vyšetření

  • esofagogastroduodenoskopie
  • odběr bioptického materiálu při endoskopii
  • endoskopická extrakce cizího tělesa z jícnu a žaludku
  • polypektomie endoskopická