Kolonoskopie

 

Kolonoskopická vyšetření provádíme vysoce moderní endoskopickou sestavou FUJIFILM. Při vyšetřeních standardně používáme lokální znecitlivění, po dohodě s lékařem lze vyšetření provést i v analgosedaci či v celkové anestezii. K vyšetření je potřebná příprava předem. Odebrané vzorky jsou histologicky vyšetřovány na akreditovaném pracovišti Bioptická laboratoř s.r.o.

Prováděná vyšetření

  • rektoskopie
  • kolonoskopie neúplná
  • kolonoskopie totální
  • odběr bioptického materiálu
  • polypektomie endoskopická