MUDr. Petr Sadílek

MUDr. Petr Sadílek

senior konzultant


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1981
 • Jazykové dovednosti: angličtina – pasivně

Vzdělání a licence:

 • 2002–2008: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2008–2016: Specializační vzdělávání v oboru chirurgie
 • 2010 – složení zkoušky Základní chirurgický kmen
 •  2016 – složení atestační zkoušky z chirurgie, získána specializovaná způsobilost k
 •  výkonu povolání lékaře v oboru chirurgie
 • 6/2018 – získání funkční licence F002 – koloskopie a metoda endoskopické polypectomie

Další vzdělání:

 • 2/2017 – iCAN – International Conference for Advacing Nutrison Prague
 • 7/2017 - Česko - slovenská nutriční akademie, Skalica
 • 2017 - kurz Klinické výživy pro získání licence F016
 • 28.4.2018 – Nutriční akademie, Valeč
 • 17.11.2018 – Česko-slovenská nutriční akademie, Skalica, Slovensko

Pracovní zkušenosti:

 • 7/2008–11/2008: Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště, Velké Meziříčí – lékař chirurgie
 • 12/2008 – 31. 12. 2018: Nemocnice Vyškov p.o. – lékaře chirurgie, řadový lékař na stand. odd.
 • 2014–2016: vedoucí lékař odd.
 • 2017–2018: vedoucí lékař chirurgické JIP
 • 1/2019–současnost: senior konzultant, SurGal Clinic

Zaměření, specializace:

 • všeobecná chirurgie, laparoskopické operace (slepého střeva, tříselných kýl, žlučníku, laparoskopicky asistovné provádění střevních stomií)
 • operace lupavých prstů, karpálního kanálu

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost (ČCHS)