MUDr. Dimitris Kačaras, Ph.D.

MUDr. Dimitris Kačaras, Ph.D.

primář NLP, lékař myoskeletální medicíny


Narozen 1960 v Jeseníku ČR

Studium:

 • Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1979 -1985
 • Lékařská fakulta Aristotelovy Univerzity v Thessaloniki v Řecku
 • University of Cambridge
 • Doktorandské studium - Ph.D. „People Without Hope“

34 let praxe v oboru vnitřního lékařství, 20 let v oboru myoskeletální a vertebrogenní medicíny

Specializace komplexně: vnitřní lékařství, všeobecné lékařství, ostelogie, vertebropatie, gerontologie, myoskeletální medicíny

Vybraná místa pracovišť :

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové vedoucí lékař 3.akreditovaného pracoviště Osteocentra prof. MUDr. Palička
 • Primář geriatrie Lamijské Univerzitní nemocnice v Řecku
 • Zástupce primáře LDN v Chrudimské nemocnici
 • Náměstek pro léčebně preventivní péči v nemocnici Žamberk
 • Primář Vysokomýtské nemocnice Oddělení následné lůžkové péče a LDN
 • Lékař bez hranic
 • Lékařský poradce pro Řeckou republiku a Kypr
 • Učitel na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Publikace v zahraničí:

 • Kniha „Back Pain: onemocnění a léčba pohybového aparátu u seniorů”
 • Publikační činnost pro WHO: Euthanazie
 • Kniha „People without Hope“

Publikace v ČR:

 • „Aby záda nebolela”

Licence platné v České republice:

 • Licence ČLK pro výkon samostatné práce v oboru vnitřního lékařství dle zákona č. 95/2004
 • Licence CLK pro výkon samostatné práce v oboru všeobecného lékařství dle zákona č.95/ 2004
 • Specializovaná způsobilost v oborech: interního lékařství a všeobecného lékařství dle zákona č. 95/2004
 • Licence Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor vnitřního lékařství pro výkon samostatné práce dle zákona č. 95/2004
 • Licence MZ ČR pro obor všeobecného lékařství pro výkon samostatné práce v ČR  dle zákona č. 95/2004
 • Myoskeletální specializace dle zákona č. 95/2004
 • Diplom celoživotního vzdělávání do 2022
 • Diplom bezúhonosti a beztrestnosti

Přednášková činnost:

 • Member Global Hellenic Medical & Bioscientis:, čestný člen, zástupce za Českou republiku – téma geriatrie a fyziatrie

Charitativní aktivita v ČR :

 • „Pomoc nadaným dětem“

Členství v odborných a vědeckých společnostech: v ČR 

 • Česká lékařská komora
 • Společnost všeobecného lékařství JEP
 • Společnost vnitřního lékařství

Členství v odborných a vědeckých společnostech v zahraničí

 • Member of WHO , Humaniatarin Help - Brussel, MSF
 • Member Global Hellenic Medical & Bioscientis Network New York - USA, London

Jazyky:

 • Mateřský jazyk: čeština, řečtina
 • Angličtina: na profesionální úrovni
 • Němčina: základy
 • Ruština: základy