Vědomí, že je o maminku postaráno s nejlepší péčí, nám pomáhalo při překonání tohoto těžkého období

Dobrý den, Moje maminka D. B., ležela po dobu 5 měsíců na oddělení NIP 4 ve Vaší nemocnici. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům tohoto oddělení za péči o mojí matku.


Navštěvovali jsme ji denně a tak jsme mohli vidět, že všichni zaměstnanci oddělení pečují o pacienty s respektem, úctou a s cílem zachovat jejich důstojnost. Vědomí, že je o maminku postaráno s nejlepší péčí, nám pomáhalo při překonání tohoto těžkého období.

Ještě jednou bych chtěla jménem celé rodiny poděkovat všem z tohoto oddělení a vyslovit jim naši úctu a obdiv za odvedenou práci.

S pozdravem,

Ing. Pavla Bowyerová

2. 12. 2019


Zpět