Poučení a souhlas nemocného s podáním kontrastní látky

 

Počítačová tomografie (CT): poučení a souhlas nemocného s podáním kontrastní látky

Plánovaný výkon

Aplikace kontrastní látky do žíly (i. v.)

Kontrastní látka (dále jen KL), kterou podáme v průběhu RTG vyšetření do žíly, je nutná k získání dostatečné informace. Je to vodný roztok obsahující jód. KL může vyvolávat alergickou reakci. Výskyt alergické reakce je výjimečný. Většina alergických reakcí je velmi mírného stupně (např. zčervenání, vyrážka apod.), výjimečně vyvolá podání KL závažnější komplikace (výrazné zvýšení či snížení krevního tlaku, zvracení, bolesti břicha) a naprosto výjimečně může být alergická reakce tak silná, že vede k ohrožení životně důležitých funkcí.

Postup v případě průniku KL mimo žílu

Při podání KL může dojít k porušení žilní stěny a následném průniku látky mimo krevní řečiště. KL okolní tkáň nepoškozuje a jde o stav, který se během 3–5 následujících dnů upraví sám. V tomto případě doporučujeme chladit postižené místo přiložením vychlazeného gelového sáčku alespoň 3× denně po dobu 15 min. až jedné hodiny. (Gelový sáček lze koupit v lékárně). Pokud se stav postižené lokality nezlepší do 3 dnů, kontaktujte nás, prosím.

Svým podpisem stvrzujete:

  • že jste četl(a) poučení a souhlasíte s výše uvedeným prohlášením
  • že výše uvedené vyšetření nebo léčebný výkon Vám byl srozumitelně vysvětlen a dostal jste všechny informace, které jste požadoval(a)
  • že berete na vědomí, že v průběhu podání KL je možné riziko průniku KL mimo žílu, po podání KL je nebezpečí vzniku alergických reakcí, a po podání léků na zklidnění a snížení pravděpodobnosti alergické reakce mohu být spavý(á)
  • že dáváte oprávnění a souhlas k vykonání výše uvedeného vyšetřovacího výkonu nyní i do budoucna, dokud souhlas písemně nezrušíte
  • že dáváte souhlas k případným nutným následným vedlejším zásahům, které se ukáží během tohoto výkonu nezbytnými či prospěšnými