Onkochirurgická indikační komise v SurGal Clinic

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že od ledna 2017 se bude konat pravidelná indikační onkochirurgická komise každý čtvrtek od 14 h.


Tato multioborová komise slouží k posouzení výsledků vyšetření a navržení dalšího léčebného postupu u pacientů s nádorovým onemocněním.  Probíhá za účasti předních odborníků s atestacemi v oborech chirurgie, onkochirurgie, hrudní chirurgie, onkologie, zobrazovací metody, gastroenterologie.

Naše komise je otevřená a je možná účast všech lékařů, kteří potřebují konzultovat nálezy svých pacientů. 

Nálezy je možné zaslat na některý z níže uvedených emailů:
divis@surgalclinic.cz
dolezel@surgalclinic.cz
kristek@surgalclinic.cz
onkologie@nem-km.cz

Těšíme se na spolupráci.

Za lékařský kolektiv: MUDr. Petr Diviš, Ph.D., lékařský ředitel

7. 2. 2017


Zpět