Úvodní slovo

JUDr. Jitka Kellnerová, CEO

Vážení klienti, partneři, kolegové,

ráda bych Vás prostřednictvím naší prezentace pozdravila a přiblížila Vám vznik SurGal Clinic.

Na začátku zrodu SurGal Clinic stál ambiciózní cíl — vytvořit v podmínkách České republiky kliniku, která svou kvalitou, přístupem a komplexností bude schopna konkurovat vyhlášeným privátním klinikám ve Švýcarsku a Kanadě.

Velkou váhu v rozhodování mělo místo realizace projektu. Brno je zajímavou lokalitou díky své strategické poloze, dobré infrastruktuře a snadné dostupnosti. Je to dynamicky se rozvíjející univerzitní město s dlouholetou akademickou a vědeckou tradicí. Celý svět zná jméno J. G. Mendela a J. A. Purkyně.

Psal se rok 2008, kdy se náš cíl začal měnit ve skutečnost... Důvěru našich investorů k realizaci projektu, po vyhodnocení mnoha lokalit a zvážení všech silných a slabých stránek, nakonec získala brněnská nemocnice Delta, která byla původně privátním chirurgickým sanatoriem a nabízela zajímavé možnosti rozvoje.

Přerod nemocnice Delta v SurGal Clinic trval bezmála tři roky. Nebylo to období jednoduché, rekonstrukce významně ztěžovala provoz nemocnice, který nemohl být přerušen. 

Výsledek se dostavil v podobě kliniky, která disponuje komplexním zázemím, může se pyšnit exkluzivním prostředím a přístrojovým vybavením odpovídajícím 21. století. Veškerá péče je poskytována prvotřídními odborníky s mnohaletou praxí v oboru.

S ohledem na demografický vývoj a chybějící kapacity následné péče v regionu jsme od dubna 2017 otevřeli detašované pracoviště následné péče v areálu kliniky Campus. Filozofie pracoviště se opírá o základní filosofii celé SurGal Clinic, tedy vstřícný personál, odbornou péči a příjemné prostředí.

V rámci dalšího rozšiřování poskytované péče jsme v roce 2018 vybudovali nový operační sál, jednotku intenzivní péče a lékárnu.

Od léta 2018 zahájíme provoz Pavilonu následné péče, zcela nově vystavěného pavilonu v areálu naší nemocnice. Jeho součástí je kryté parkoviště, 4 lůžková oddělení, stravovací provoz a kavárna.

K odpočinku pro naše klienty stále slouží zahrada s fontánou.

Věřím, že s péčí u nás budete spokojeni!

Přeji všem hodně zdraví,
JUDr. Jitka Smrčka, CEO