Laboratorní komplement

#

Mgr. Andrea Adámková
vedoucí laboratoře
+420 532 149 489
adamkova@surgalclinic.cz

#

Martina Janásová
vedoucí laborantka
mikulikova.martina@surgalclinic.cz

Virtuální prohlídka laboratoře Plán kliniky

Přímý kontakt: +420 532 149 434
Provozní doba: nepřetržitá

Základní spektrum vyšetření:

  • předoperační vyšetření
  • určení krevní skupiny a screeningu antierytrocytárních protilátek
  • preventivní vyšetření
  • vyšetření pro veterinární ambulance 24 hodin denně

Laboratorní příručka obsahuje seznam laboratorních metod, které poskytuje Oddělení klinické biochemie  a hematologie SurGal Clinic:

Laboratoř je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydaného Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP.