Ústavní péče

Chirurgie

chir

Ortopedie

ort

Urologie

uro

Plastická chirurgie

pla

Rehabilitace

reh

Intenzivní péče

int

Následná péče

nasl

Dlouhodobá péče

dlou

Zobrazovací metody

zobr

Interní medicína

int

Specializovaná centra

spec

Externí ambulance

ext

Navazujeme na tradici chirurgické nemocnice, kterou posilujeme o další přidružené obory. Péči poskytujeme ve výše uvedených oborech.