Ústavní péče

Chirurgie

chir

Ortopedie

ort

Urologie

ort

Plastická chirurgie

ort

Rehabilitace

ort

Intenzivní péče

ort

Následná péče

ort

Dlouhodobá péče

ort

Zobrazovací metody

ort

Interní medicína

ort

Navazujeme na tradici chirurgické nemocnice, kterou posilujeme o další přidružené obory. Péči poskytujeme ve výše uvedených oborech.