Názory pacientů

Vaše klinika mi byla doporučena brněnskými lékaři, a to právem

1. 5. 2022

Dobrý den, paní ředitelko, dne 25. 4. 2022 jsem byl operován na vaší klinice s tříselnou kýlou. Operatér byl primář dr. Paseka a jeho tým. Chci panu primáři dr. Pasekovi velice poděkovat za jeho naprosto profesionální a lidský přístup. Též děkuji anestezioložce dr. Kynclové (neměl jsem žádné ponarkózové potíže).

Byl jsem velmi mile překvapen velkou profesionalitou, lidským přístupem, odborností a rovněž i luxusním prostředím

1. 4. 2022

Vážená paní ředitelko, chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům vaší nemocnice, v první řadě především MUDr. Janu Doleželovi, Ph.D, dále všem lékařům, zdravotníkům (sestřičkám), i občanským zaměstnancům (recepce, uklízečky atd.). Přesto, že jsem byl ve vaší nemocnici krátce a neznám jména všech, se kterými jsem přišel do styku, byl jsem velmi mile překvapen velkou profesionalitou, lidským přístupem, odborností a rovněž i luxusním prostředím.

Děláte oboru zdravotnictví čest

10. 2. 2022

Vážená paní ředitelko, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na mojí operaci pupeční kýly dne 7. 2. 2022.

Archiv