Centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je po komplexní rekonstrukci a nachází se v suterénu budovy L. K dispozici jsou 2 parní sterilizátory, 1 plazmový sterilizátor a 1 freshsterilizátor pro rychlou sterilizaci.