Síň slávy SurGal Clinic

Vítáme Vás v síni slávy SurGal Clinic! 

Tato sekce byla založena jako trvalé poděkování významným zaměstnancům naší nemocnice, kteří se podíleli na budování dobrého jména nemocnice a setrvali s námi věrně až do důchodu.

Jako výraz díků obdrží každý uvedený zaměstnanec uncovou zlatou minci SurGal Clinic.

Prvním uvedeným do síně slávy je MUDr. Jaroslav Kutý, zástupce primáře ARO.


MUDr. Jaroslav Kutý

Pan doktor nastoupil do naší nemocnice v roce 2011. Toto období bylo velmi složité pro všechny, neboť vrcholila komplexní rekonstrukce nemocnice, avšak provoz nemohl být přerušen. Hluk, prach, neustálé změny přístupů na sály a mnohé jiné počáteční potíže jsme úspěšně překonali a od konce roku 2011 zahájili provoz nové SurGal Clinic. Pan doktor se od roku 2012 ujal primariátu anesteziologie a setrval zde až do roku 2018, kdy přešel do pozice zástupce primáře, přičemž na této pozici setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 2022. 

„Jednou primář, navždy primář” – takže pane primáři, dovolte, abych Vám ještě jednou jménem naší nemocnice poděkovala za Vaše kvalitní služby, loajalitu a profesionalitu, za tah na branku a faktické vybudování pracoviště anesteziologie a resuscitace naší nemocnice. Bylo nám potěšením s Vámi spolupracovat a jsem ráda, že kolegové, kteří po Vás funkci převzali, na Vaše principy dále navazují.

Za SurGal Clinic
JUDr. Jitka Smrčka, ředitelka