Certifikace

Surgal Clinic je držitelem následujících certifikací:

ČSN EN ISO
9001:2016

Otevřít PDF soubor

ČSN OHSAS
18001:2008

Otevřít PDF soubor

Politika kvality, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Otevřít PDF soubor