Nadační fondy

V rámci nadační činnosti spolupracujeme s Nadačním fondem Následně spolu a s Nadačním fondem Nostrum.

Bližší informace o nadačních příspěvcích a projektech Nadačního fondu Následně spolu poskytnou:

Bližší informace o nadačních příspěvcích a projektech Nadačního fondu Nostrum poskytne: