Etická komise

Etická komise se schází 1× ročně. Jejím cílem je vyhodnotit, zda jsou péče a služby poskytovány v souladu se standardy etického kodexu klinky. Jejím neméně důležitým cílem je řešení podnětů od klientů nemocnice, směřujících ke zlepšení a zefektivění poskytované péče.