1. setkání klubu „Následně spolu“

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se v prostorách SurGal Clinic uskutečnilo setkání příbuzných našich klientů s vedoucími lékaři oddělení následné péče pod vedením sociální pracovnice.


V rámci setkání byla příbuzným klientů představena jednotlivá oddělení následné péče, a to:

  • následná intenzivní péče (NIP)
  • dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)
  • léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Příbuzní byli seznámeni s novou pracovní pozicí sociální pracovnice, byly jim představeny úkony, se kterými se na sociální pracovnici mohou obrátit. Dále byly představeny vize a cíle do budoucna, především pak výstavba nového pavilonu následné péče v prostorách SurGal Clinic, která povede k vyššímu komfortu jak pro klienty, tak pro příbuzné.

Celé setkání provázela příjemná atmosféra. Vedoucí lékaři zodpověděli velké množství dotazů na palčivá témata, na jejichž zodpovězení není mnohdy dostatek prostoru či času při návštěvách klientů na jednotlivých odděleních. Po celou dobu bylo pro příchozí k dispozici občerstvení z našeho Café baru.

Završením programu byla diskuse, kdy byly zodpovídány dotazy příbuzných, a kde byly shrnuty informace, které byly na programu schůze.

Domníváme se, že setkání, které proběhlo, bylo velice přínosné pro všechny zúčastněné a do budoucna bychom rádi tato setkání organizovali pravidelně. Právě pocit sounáležitosti a vzájemné sdělování si poznatků a zkušeností je jedním z důležitých pilířů v péči jak o naše klienty, tak o jejich příbuzné a v neposlední řadě také pro celý zdravotnický personál.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a cenné podněty! Doufáme, že na příštím setkání, které plánujeme na podzim letošního roku, se opět sejdeme v dobré náladě a v hojném počtu.

Za celý tým oddělení následné péče

Mgr. Andrea Matoušková
sociální pracovník

28. 6. 2017


Zpět