Výberové řízení: primář(ka) ortopedického oddělení

SurGal Clinic, s.r.o. se sídlem Drobného 38-40, 602 00 Brno, akreditované pracoviště ortopedie a traumatologie, vyhlašuje výběrové řízení na pozici primář/primářka ortopedického oddělení.


Požadujeme:

 • způsobilost ve specializačním oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • platná licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo prokázání předpokladů pro její získání podle pravidel ČLK
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
 • organizační a manažerské schopnosti
 • odpovědný a profesionální přístup k práci

Zájemci mohou doručit písemnou přihlášku na adresu SurGal Clinic k rukám ředitelky s označením obálky „Přihláška do výběrového řízení“ nebo elektronicky na smrcka.jitka@surgalclinic.cz nejpozději dne 11. 12. 2023.

K přihlášce je třeba připojit:

 • prosté kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání, o získání specializace a o získání primářské licence, pokud již byla získána; případně doložení předpokladů pro její získání
 • životopis
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • stručnou koncepci rozvoje a řízení pracoviště

Nabízíme:

 • zázemí prestižní nemocnice
 • dlouhodobou efektivní spolupráci
 • vysoce motivační ohodnocení
 • moderní pracovní prostředí
 • podporu dalšího rozvoje pracoviště
 • další benefity

Předpokládaný nástup 1. 3. 2024 nebo dohodou.

V Brně 27. 11. 2023

JUDr. Jitka Smrčka, ředitelka, v.r.

28. 11. 2023


Zpět