Omezení návštěv

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění byl k zamezení jejich dalšího šíření s účinností od  1. 2. 2024 na pracovišti Campus (odd. DOP A, DOP B, DOP C a DOP D) vyhlášen zákaz návštěv.


Naopak s ohledem na uklidnění situaci na odd. NLP A, NLP B byly na těchto odděleních od 1. 2. 2024 návštěvy opět povoleny. Nadále Vás žádáme o ohleduplnost a o používání ochranného prostředku dýchacích cest (respirátoru nebo roušky)

Děkujeme za pochopení.

Vedení SurGal Clinic

17. 1. 2024


Zpět