Nová péče o pacienty po poranění mozku díky SurGal Clinic

Poranění mozku je vždy velmi vážný stav, který si zpravidla vyžádá specializovanou neurochirurgickou péči a operaci. Po této specializované péči je nezbytné, aby nastoupila i specializovaná navazující péče, která pomůže obnovit poškozené neuronální funkce tak, aby se pacient mohl vrátit k běžným aktivitám jako před úrazem. Taková specializovaná péče bohužel nebyla až do teď v České republice vůbec dostupná.


V SurGal Clinic 29. 2. 2024 slavnostně zahájili plnohodnotný provoz prvního desetilůžkového pracoviště navazující intenzivní neurorehabilitace (NINR) v České republice za účasti pana hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, pana MUDr. Romana Krause, MBA, senátora a předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, paní Mgr. Petry Pevné, regionální ředitelky VZP ČR, pana doc. Otakara Smolíka, CSc., MBA, LLM, výkonného ředitele ZPMV ČR, zástupců České neurochirurgické společnosti, České neurorehabilitační společnosti a dalších významných hostů.

Pracoviště NINR cílí na odbornou intenzivní neurorehabilitaci a to za pomoci:

  • multioborového týmu (tým intenzivní péče a dále neurochirurg, rehabilitační lékař, logoped, fyzioterapeuti, ergoterapeut. Naši specialisté absolvovali kromě odborných kurzů i intenzivní stáž na vyhlášené neurorehabilitační klinice v Německu)
  • neurorehabilitačních terapií (specializované terapie zaměřené na obnovu neuronálních funkcí, až 4 h denně)
  • specializovaného přístrojového vybavení (robotický vertikalizační systém ErigoPRO, vertikalizační a mobilizační křesla s vibracemi, pohybové trenažéry, funkční elektrostimulace StellaBIO, závěsný systém pro vertikalizaci, software pro kognitivní neurorehabilitaci RehaCOM a další)

Neboli díky pracovišti NINR dostanou pacienti novou šanci se po prodělaném poranění mozku lépe zotavit. „Tento druh péče je běžně dostupný ve vyspělých zemích Evropy a jsme velmi pyšní, že díky SurGal Clinic ji budou moci čerpat i čeští pacienti. Navíc je péče plně hrazena dvěma zdravotními pojišťovnami – VZP a ZPMV,“ doplňuje JUDr. Jitka Smrčka, ředitelka nemocnice.

„Naše pracoviště zahájilo zkušební provoz 4 lůžek navazující intenzivní neurorehablitace od 1. 1. 2024. V rámci této doby jsme nastavili organizaci práce na oddělení tak, aby pacient konzumoval až 4 hodiny neurorehabilitačních terapií denně. Takový objem péče samozřejmě přináší velmi výrazné zlepšování zdravotního stavu a urychluje rekonvalescenci po poranění mozku. Z výsledků péče o prvních několik pacientů, kteří úspěšně absolvovali NINR program, jsme velmi nadšeni,“ sděluje MUDr. Tomáš Korbička, lékař pracoviště NINR.

Pracoviště NINR je pilotním projektem VZP ČR a ZPMV ČR po dobu 2 let. Pokud výsledky dvouletého pilotního projektu prokážou nezbytnost této péče, bude péče zařazena mezi běžně dostupnou a hrazenou péči zdravotnického systému. Autorem konceptu pilotního projektu NINR je Česká neurochirurgická společnost (ČNCHS), která stanovila podmínky poskytování této péče. V SurGal Clinic byly všechny podmínky splněny, a proto získala doporučení výboru společnosti k účasti na projektu.

Nemocnice do vybudování pracoviště investovala z vlastních zdrojů částku přibližně 25 000 000 Kč.

Cílem SurGal Clinic je zavádět nové metody, péči a neustále modernizovat své přístupy. Účast na tomto mimořádném pilotním projektu je dalším jasným důkazem, že se stanovené cíle daří plnit.

Ohlasy v médiích

29. 2. 2024


Zpět