Aktuality

Archiv

Rok: 2017


Kryoablace – nová léčba rakoviny

Kryoablace – nová léčba rakoviny

22. 11. 2017

První úspěšné ošetření inoperabilního nádoru plic s metastázou do kosti v České republice provedli lékaři na radiologickém oddělení nemocnice SurGal Clinic v Brně ve spolupráci s lékaři z Holandska. Zákrok byl proveden primářem oddělení zobrazovacích metod a intervenčním radiologem, prim. MUDr. Janem Křístkem, Ph.D. Jednalo se o pacienta, jehož situace již nebyla radikálně chirurgicky řešitelná a v úvahu připadala pouze udržovací, paliativní léčba.

3. výročí Centra miniinvazivní chirurgie za prestižní účasti

7. 11. 2017

V centru bylo provedeno již více než 3500 laparoskopických operací