MUDr. Marek Pospíšil

MUDr. Marek Pospíšil

lékař-anesteziolog


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1969
 • Jazykové dovednosti: angličtina, svahilština, ruština
 • Pracovní pozice: primář ARO

Pracovní zkušenosti:

 • 10/2014 – trvá: Městská nemocnice Neratovice, Vamed Mediterra – primář NIP
 • 01/2010 – 09/2014: Lenmed Health Bokamoso Private Hospital, Gaborone, Botswana – anesteziolog, intenzivista, konsultant
 • 09/2009 – 12/2009: Nemocnice DELTA (nyní Surgal Clinic), soukromá chirurgická nemocnice, Brno – anesteziolog, intenzivista, samostatně pracující lékař
 • 10/2008 – 07/2009: UNFPA, UNDP Addis Abeba, pracoviště MCH center Durame, Etiopie – anesteziolog, intenzivista, konsultant
 • 10/2007 – 9/2008: Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště – anesteziolog, intenzivista, samostatně pracující lékař
 • 6/2005 – 12/2006: Government District Hospital Lushoto, region Tanga, Tanzania, Lushoto – Samostatně pracující lékař-specialista a vedoucí projektu “Zdravotnická pomoc pro okresní nemocnici Luhoto”. Projekt MZ ČR. Anesteziolog, intenzivista, konsultant
 • 2/2003 – 6/2005: ARO, Nemocnice Milosrdných bratří Brno – anesteziolog, intenzivista, samostatně pracující lékař
 • 3/2002 – 9/2002: UNV (United Nations Volunteers), Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar, Tanzania, Department of Anaesthesiology and Intensive Care (ARO) – primář ARO, anesteziolog, intenzivista, konsultant
 • 7/1995 – 1/2002: ARO, Nemocnice Milosrdných bratří Brno – anesteziolog, intenzivista, samostatně pracující lékař

Další profesní zkušenosti:

 • 3/2001: Trauma Team České republiky – anesteziolog
 • 1/2001 – 1/2002: Nemocnice U sv. Zdislavy, Mostiště – anesteziolog, samostatně pracující lékař
 • 5/2000 – 12/2001: Záchranná služba města Brna – anesteziolog, samostatně pracující lékař
 • 6/1998 – 12/2001: Masarykův závodní okruh, Brno – anesteziolog, samostatně pracující lékař

Dosažené vzdělání a kvalifikace:

 • 9. 2007: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Osvědčení o nabytých právech ve specializované způsobilosti lékaře podle čl. 9 odst. 2 směrnice 93/16/EHS
 • 8. 6. 2004: ČLK – Licence pro výkon samostatné praxe anesteziologie a resuscitace
 • 4. 1998: IPVZ – Specializace anesteziologie a resuscitace I. st.
 • 9/1988 – 4/1995: LF MU Brno – titul MUDr.

Studijní a pracovní zkušenosti v zahraniční:

 • UNV kontrakt, Mnazi Mnoja Hospital, Zanzibar, Tanzania.
 • Lékař a vedoucí projektu “Medical Help for District Hospital Lushoto, Tanzania”
 • UNV kontrakt, MCH Center Durame, Ethiopia
 • anesteziolog, intenzivista, konzultant, Bokamoso Private Hospital, Gaborone, Botswana

Další dovednosti a postgraduální vzdělávání:

 • 10/2015 – vydán Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2014–2018, kongresy, samostatné vzdělávání
 • 2010–2014, kongresy, workshopy, samostatné vzdělávání, postgraduální kurs léčby HIV/AIDS, TBC
 • 10/2010, 23rd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona
 • 7/2010, I. Botswana National Congress of Anaesthesiology
 • 3/2008, X. Kardio-anesteziologické dny, Endokrinologie a kritický pacient
 • 9/2007, kurs: English for Healthcare Professionals
 • 6/2007, XIV. Dny Intenzivní medicíny
 • 4/2005, Symposium „LMA Flexible“
 • 2/2005, Pain managenent – nové trendy a strategie
 • 5/2004, Symposium regionální anestezie
 • 4/2004, Kurs akupunktury
 • 3/2004, Kurs regionální anestezie
 • 11/2003, Workshop: Intenzivní léčba v dětském věku
 • 5/2002, Kurs rozvoje dovedností vedoucího pracovníka
 • 5/2001, Kurs metabolická péče v intenzivní medicíně
 • 6/2000, Kurs porodní analgezie a anestezie
 • 5/1999, Kurs regionální anestezie a analgezie
 • 5/1998, Kurs regionální anestezie, bloky periferních nervů a nervových plexů