MUDr. Michaela Prokešová

MUDr. Michaela Prokešová

lékař-anesteziolog

tel.: +420 532 149 351


Identifikační údaje:

  • Rok narození: 1967
  • Jazykové dovednosti: angličtina pasivně
  • Pracovní pozice: lékař – anesteziolog

Vzdělání:

  • 1990–1996, Masarykova univerzita, fakulta lékařská, obor Všeobecné lékařství
  • 2004, I. atestace atestace, obor Anesteziologie a resuscitace

Pracovní zkušenosti:

  • 2001–současnost, nemocnice Delta, lékař – anesteziolog, ošetřující lékař oddělení DIP
  • 2003–2004, předatestační praxe, nemocnice U Svaté Anny, nemocnice U Milosrdných bratří, Dětská nemocnice

O mém zaměření, specializacích:

  • Provádím veškeré anesteziologické výkony

Členství v odborných společnostech:

  • 2001–současnost, Česká lékařská komora

Diplomy a Certifikáty:

  • 2009, licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, výkon funkce lektor v lékařské praxi, výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru