MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

vedoucí Centra miniinvazivní léčby bolesti zad

tel.: +420 532 149 309


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1969
 • Jazykové dovednosti: angličtina, němčina

Vzdělání:

 • 1987–1995, LF MU Brno
 • 1997, 1. atestace Radiodiagnostika
 • 2002, 2. atestace Radiodiagnostika
 • 2009, obhájení titulu Ph.D. Téma dizertační práce: Radiofrekvenční ablace muskuloskeletálních nádorů se zaměřením na osteoidní osteom. Katedra radiodiagnostiky, LF MU Brno
 • 2013, doplňková atestace Intervenční radiologie

Pracovní zkušenosti:

 • 1990, měsíční stáž na interní klinice Nieuweziekenhuis, Leiden, Holandsko
 • 1993, půlroční stáž na University of Massachusetts, USA
 • 1994–95, základní vojenská služba, letecká základna Náměšť nad Oslavou
 • 1995–2011, Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny Brno, vedoucí lékař pro ortopedii, školitel pro intervenční radiologii a CT diagnostiku
 • 2002, dvouměsíční stáž v Hopital Universitaire Strasbourg, Francie, prof. A. Gangi
 • 1998–2011, asistent a odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, obor diagnostické zobrazovací metody

Provádí klasické spektrum zobrazovacích diagnostických vyšetření- konvenční rtg, ultrazvuk, počítačová tomografie, magnetická rezonance. Ve FN se specializoval na intervenční radiologii, zaměřenou zejména na výkony na játrech, žlučových cestách a trávicím traktu, v menší míře i na cévní intervence. Spoluvytvářel program minimálně invazivních nevaskulárních intervencí zaměřených na muskuloskeletální systém, v některých ohledech ojedinělý v ČR.

Aktivně se účastnil vytváření databázových výukových systémů a PACSových systémů v rámci programů ReDiMed a RITM.

Vedl zahájení kardiologických aplikací na novém multidetektorovém CT ve FN Pekařská.

Pravidelně se účastnil nebo účastní jako zástupce diagnostické a intervenční radiologie indikačních komisí s nadkrajovou působností: muskuloskeletální nádory (při I. Otopedické klinice FN USA), onemocnění a komplikace GIT, jater a pankreatu (při I. Chirurgické klinice FN USA) a cévní problematika (při II. Chirurgické klinice FN USA).

Od r. 2011 působí jako primář Oddělení zobrazovacích metod v Surgal Clinic v Brně.

Absolvoval víceré semináře, kurzy a kongresy v Čechách i zahraničí zaměřené především na intervenční radiologii, radiodiagnostiku, onkologii a počítačové aplikace spojené s radiologií.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká radiologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
 • Cardiovascular and Interventional Society of Europe
 • European Congress of Radiology
 • Society of Computer-Aided Radiology and Surgery

Publikační činnost:

Stáže a studijní pobyty:

 • 1990, měsíční stáž na interní klinice Nieuweziekenhuis, Leiden, Holandsko
 • 1995, půlroční stáž na University of Massachusetts, USA
 • 2002, dvouměsíční stáž v Hopital Universitaire Strasbourg, Francie, prof. A. Gangi
 • 2006, týdenní stáž ve FN Plzeň zaměřená na kardiologické CT aplikace

Diplomy a certifikáty:

 • 2002, Cathegorical Hands-on Course on Radiofrequency Therapy of Liver Tumours, University Hospital of Strasbourg and IRCAD, Strasbourg, Francie
 • 2002, Certificate For Being Trained in the Vertebroplasty Procedure, University Hospital of Strasbourg, Francie
 • 2006, Osvědčení o způsobilosti k provádění specializovaných výkonů v oblasti nevaskulární intervenční radiologie, České sdružení intervenčních radiologů při Radiologickéí společnosti ČLS JEP
 • 2006, Hands-On Course on Radiofrequency Ablation, ECR Wien, Rakousko
 • 2011, Licence pro výkon lékaře a primáře v oboru radiologie a zobrazovací metody
 • 2013, Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru intervenční radiologie