doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc., FICS

doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc., FICS

primář DOP

tel.: +420 532 149 307


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1952
 • Jazykové dovednosti: angličtina, ruština
 • Pracovní pozice: senior konzultant, lékař-chirurg

Vzdělání a licence:

 • 1972 – 1978  Lékařská fakulta UJEP Brno
 • 1982 atestace I.stupně z všeobecné chirurgie
 • 1986 obhajoba aspirantury (CSc.)
 • 1987 atestace II.stupně z všeobecné chirurgie
 • 1990 atestace z traumatologie
 • od 1995 licence ČLK primář nestátního zdravotnického zařízení pro obor chirurgie
 • od 1995 licence ČLK primář nestátního zdravotnického zařízení pro obor traumatologie
 • od 1997 osvědčení ČLK pro esofagogastroduodenoskopii, polypektomii, kolonoskopii
 • 1998 habilitace z chirurgie

Pracovní zkušenosti:

 • 1978 - 1981 sekundární lékař chirurg III.chirurgická klinika Ponávka 6, Brno
 • 1981 - 1984 sekundární lékař chirurg Vojenská nemocnice Klimentova 3-5, Brno
 • 1984 - 1991 samostatně pracující lékař chirurg Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno
 • 1991 - říjen 2007 zástupce přednosty pro školství I.chirurgická klinika Pekařská 53, Brno
 • říjen 2007 – listopad 2007 samostatně pracující lékař chirurg Masarykův onkologický ústav Brno
 • 2003 – 2010 proděkan LF MU Brno
 • 2007 – 2011 primář chirurgického oddělení Nemocnice Boskovice

Zaměření, specializace:

 • Všeobecná chirurgie v plném rozsahu se zaměřením na miniinvazivní techniky, operace kýl, žlučníků, operace hemoroidů a miniinvazivní kosmetické operace varixů dolních končetin

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká onkologická společnost
 • International College of Surgeons - místopředseda české sekce
 • Society of American gastrointestinal Surgeons (SAGES)
 • European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
 • Člen Vědecké rady LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové (od r. 2006 dosud)
 • Soudní znalec jmenován rozhodnutím Krajského soudu č.j. Spr. 110/90 pro základní obor zdravotnictví, odvětví chirurgie, specializace chirurgie, traumatologie

Publikační činnost:

Stáže a studijní pobyty na zahraničních klinikách:

 • Miláno (Itálie 1990), Linnich (NSR 1991), Dallas (USA 1994), Kyoto (Japonsko 2007)