prim. MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.

prim. MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.

primář Centra miniinvazivní chirurgie

tel.: +420 532 149 392


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1971
 • Jazykové dovednosti: angličtina, ruština, němčina
 • Pracovní pozice: primář Centra miniinvazivní chirurgie

Vzdělání a licence:

 • 1990–1996, Lékařská fakulta Masarykovy university Brno
 • 1999, Atestace z oboru Všeobecná chirurgie I. st.                          
 • 2005, Atestace z oboru Všeobecná chirurgie  II. st.
 • 2011, udělení vědecké hodnosti Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

 • 1996–1999, NsP Nový Jičín, oddělení chirurgie                                                  
 • 1999–2002, NsP Ivančice, oddělení chirurgie                                                      
 • 2002–2006, II. chirurgická klinika LF MUa FN u sv. Anny v Brně                    
 • od r. 2006, I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
 • od r. 2002, Chirurgický konziliář nestátního zdravotnického zařízení Top Moravia Health, Brno
 • 2004–2006, Vedoucí lékař Kýlního centra Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
 • od r. 2006, Vedoucí lékař Centra miniinvazivní chirurgie FN u sv. Anny v Brně 
 • od r. 2003, Odborný asistent Lékařské fakulty MU v Brně                                   
 • 2005–2006, Odborný garant a školitel Postgraduálních kurzů laparoskopické plastiky tříselné kýly a kýly v jizvě (II. chirurgická klinika)
 • 2008-2010, Odborný garant a školitel  Postgraduálních kurzů Fixace síťky lepidlem při laparoskopické plastice kýly (I.chirurgická klinika)
 • od září 2014, Primář Centra miniinvazivní chirurgie, SurGal Clinic

Zaměření, specializace:

 • Všeobecná chirurgie v plném rozsahu se zaměřením na miniinvazivní techniky.
 • Operuje laparoskopicky celé spektrum diagnóz: od operace žlučníku, slepého střeva, kýly, po kolorektální operace (resekce střeva), operace žaludku (resekce, fundoplikace, tubulizace – sleeve gastrektomie, plikace žaludku, žaludeční bandáž), operace sleziny, nadledvin, ledvin
 • Od roku 2006 se věnuje robotické chirurgii, na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně operuje s pomocí robotického systému Da Vincipacienty s onemocněním střeva, žaludku a nadledvin.
 • Věnuje se výzkumu a operativnímu řešení tříselných kýl a kýl v jizvě (Výzkum v rámci doktorandské práce na téma „Studie a vyhodnocení biomechanických vlastností různých druhů polypropylenových chirurgických sítěk.“ 2010)

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost (ČCHS)
 • Sekce miniinvazivní chirurgie ČCHS
 • Sekce bariatrické chirurgie ČCHS
 • IFSO (The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders)
 • EHS (The European Hernia Society)
 • EAES (The European Association for Endoscopic Surgery)

Publikační činnost:

Stáže a studijní pobyty na zahraničních klinikách:

 • London, Mestre, New York, Paris, Lyon, aj.

Diplomy a certifikáty:

 • 2004, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie