MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

foto

senior konzultant


Osobní údaje:

 • Datum narození: 9.3.1972
 • Jazykové znalosti: angličtina, němčina
 • Pracovní pozice: senior konzultant, Centrum léčby obezity

Vzdělání:

 • 1986-1990: Gymnázium Křenová 36, brno
 • 1990-1996: LF MU Brno, obor Všeobecné lékařství
 • 1999: Atestace z chirurgie I.stupně
 • 2004: Atestace z chirurgie II.stupně
 • 2008: Obhajoba PhD

Zaměstnání:

 • 1996 – 1998 : Všeobecná a digestivní chirurgie FN Brno Bohunice  - 2 roky
 • 1998 –  dosud: Chirurgická klinika FN Brno Bohunice
 • Od 2011: SurGal Clinic, senior konzultant pro léčbu obezity

Pedagogická činnost:

 • Asistent Chirurgické kliniky LF MU Brno od roku 2003
 • Zástupce přednosty CHK pro školství od 1.2.2012

Vědecko-výzkumná činnost:

 • Grant IGA ND 7142-3 Možnosti zlepšení výsledků laparoskopické antirefluxní chirurgie peroperačním monitoringem jícnovou manometrií.  Řešen 2002 – 2004.  Grant hodnocen  v kategorii B.
  Hlavní řešitel Doc. MUDr.Zdeněk Kala, CSc.
  Spoluřešitel: MUDr. Vladimír Procházka
 • Projekt  MŠMT:  2B06060 Zefektivnění diagnostiky a léčby gastroezofageální refluxní choroby jícnu
  Hlavní řešitel Doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Zahraniční  stáže:

 • Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien
 • L'Institut mutualiste Montsouris, Paris  

Členství ve společnostech:

 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Česká chirurgická společnost  J.E.Purkyně

Zaměření, specializace:

 • Chirurgická léčba nadměrné obezity – bariatrie (bandáž žaludku, sleeve resekce žaludku, biliopankreatická diverse, gastrická plikace žaludku – wrap)
 • Operace na jícnu
 • Břišní chirurgie
 • Miniinvazivní chirurgie a laparoskopie

Publikace  za poslední 3 roky:

 • Procházka V, Prokešová J, Svoboda T, Kala Z. Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD. Medicína pro praxi 2008;5(2):75-77.  ISSN 1214-8687
 • Procházka V, Marek F, Kroupa R, Kala Z. Bad response to medical therapy and atypical symptoms are negative prognostic factors for postoperative dysphagia after antireflux surgery. Journal of clinical Gastroenterology, supplementum. 2008;42(4): 19
 • Procházka V, Marek F, Kroupa R, Kala Z. Bad response to medical therapy and atypical symptoms are negative prognostic factors for postoperative dysphagia after antireflux surgery. 9th World Congress of OESO, Monaco, April 6-9, 2008
 • Procházka V, Kala Z, Man M, Penka I, Gál R, Garajová B, Zimová I. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. VIII. Brněnský pankreatologický den. 25.dubna 2008. Brno
 • Procházka V, Dolina J, Kroupa R, Hep A. Indikace k fundoplikaci včetně předoperačních vyšetření. VIII.Motilitní sympozium. Brno 26.června 2008
 • Weber P,  Procházka V, Kala Z, Dítě P, Kubešová H, Ambrošová P. Mesenterická ischemie a mesenterická žilní tromboza v geriartrické medicíně. Čes Ger Rev 2008;6(3):161-164
 • Procházka V, Marek F, Kroupa R, Dolina J, Kala Z. Negative prognostic factors for postooperative dysphagia after antireflux surgery. 18-th world congress of the international association of surgeons,gastroenterologists and oncologists. Oct.8-11 2008, Istanbul
 • Procházka V, Marek F, Kroupa R, Dolina J, Kala Z. Negative prognostic factors for postooperative dysphagia after antireflux surgery. Hepato-gastroenterology. ISSN 0172-6390, 55 Supplement I (2008), A207.
 • Procházka V. Limitace a technika laparoskopických adrenalektomií. III.mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 20.-21.října 2008, Brno
 • Abstrakt supplementum Hojení ran. ISSN 1802-6400
 • Procházka V. Laparoskopické  řešení nejasného ložiska ve slezině po perkutánní gastrostomii.
 • V. Hodonínské laparoskopické sympozium. 21. listopadu 2008, Čejkovice
 • Svatoň R, Man M, Kala Z, Procházka V, Hlavsa J, Penka I. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii 2008;10:521-526.
 • Kala Z, Weber P, Procházka V, Dolina J, Kysela  P, Marek F.  Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health & Aging. 2008;12:678-680
 • Procházka V., Penka I., Hlavsa J., Ševčíková A. Kala Z. Vyšetření a indikační rozvaha u cystických lézí pankreatu. Brněnské onkologické dny ,16-18 dubna 2009, Brno
 • Procházka V., Kala Z., Marek F.  Velké smíšené hiátové kýly u geriatrických pacientů. Rožnovské gastroenterologické dny. 29.května 2009, Rožnov pod Radhoštěm
 • Procházka V., Kala Z., Svoboda T., Starý K, Žákova A. Současné možnosti chirurgie pro morbidní obezitu. Motilitní sympozium. 25.června 2009, Brno.
 • Procházka V., Kala Z.  Mašek M. Pozdně  diagnostikované ruptury bránice a  jejich laparoskopické řešení. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2.-3. září Mikulov.
 • Procházka V. Laparoskopické řešení velkých smíšených hiátových hernií. IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 19.-20. října 2009 Brno
 • Dolina J., Kala Z.,  Prokešová J, Kroupa R, Procházka V, Hep A. Nové možnosti v diagnostice  refluxní nemoci jícnu.  Čes a Slov Gastroent  a Hepatol 2009;35(4). 186-190
 • Kala Z., Weber P., Marek F., Procházka V., Meluzínová H, Dolina J., Kroupa R., Hep A.  Achalasia – Which method od treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriatr 2009;42:408-411
 • Procházka V. Kala Z., Hlavsa J. Primární adenokarcinom duodena. In  Kala Z a kol. Nádory podjaterní oblasti. Grada 2009, str. 278-281. ISBN 978-80-247-2867-4
 • Procházka V. Kala Z., Hlavsa J. Zánětlivé pseudotumory duodena. In  Kala Z a kol. Nádory podjaterní oblasti. Grada 2009, str. 282-286. ISBN 978-80-247-2867-4
 • Procházka V,  Svoboda T, Kroupa R,  Kala Z.  Laparoskopické operace  velkých hiátových kýl u geriatrických pacientů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2009/III.  str. 4-8
 • Procházka V., Kala Z., Hlavsa J. Ševčíková A. Indikační rozvaha u cystických lézí pankreatu. 22.4.2010-X. Brněnský pankreatologický den.
 • Procházka V., kala Z.,  Hlavsa J., Penka I, Kysela P., Ivičič J. Diagnosticko terapeutické problémy  cystických lézí pankreatu. XII.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 6-7 května, Nové Město na Moravě, Skalský dvůr.
 • Procházka V., Marek F., Kala Z.,  Dolina J.  Intraoperative oesophageal manometry with new calibration tube  during  the laparoscopic antireflux surgery.  3rd Central  European Congress of Surgery. Dubrovnik, Croatia,28.4.-1.5.2010.  Abtrakt v Acta Chirurgica Austriaca., supl 235/10.  str.69
 • Procházka V. Radiofrequency ablation of pancreatic  tumors. 20th World Congress of the Internal Association od Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists.  Cairo, Egypt 20.10.-23.10.2010
 • Procházka V.,  Svoboda T., Souček O.,  kala Z.  Segmentální absence muskularis propria stěny  tračíku – vzácná příčina perforace tračníku v těhotenství.  Rozhledy  v chirurgii. 2010, roč 89, č.11, str. 679-681
 • Kala Z., Procházka V. a kolektiv Periperační péče o pacienta  v digestivní chirurgii.  . Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. ISBN 978-80-7013-519-8.  autorství 6 kapitol.
 • Kiss I, Procházka V., Kala Z., Pánek J., Válek V., Tuček T., Hemmelová B., Šlampa P., Tomášek J., Hlavsa J., Hermannová M. Karcinomy ater a žlučových cest. In Klinická a radiační onkologie. Vyd. 1. Martin : Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-302-8, s. 955-967.
 • Kala Z, Hlavsa J., Procházka V., Kysela P., Marek F., Svatoň R. Neuroendokrinní nádory pankreatu-pohled chirurga. Onkologie,Olomouc, Solen, s r.o. ISSN 1802-4475, 2010, vol. 4, no. 6, s. 344-348.
 • Marek F., Procházka V., Kala Z., Dolina J., Bortlíček Z. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti.Banská Bystrica, . ISSN 1336-6572, 2010, vol. 14, no. 3, s. 10-14.
 • Marek F., procházka V., Kala Z., dolina J., Pavlík T. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii.Rozhl. Chir 2011;90(3):166-171
 • Procházka V., Marek F., Válek V., Hermannova M., Kala Z. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst.  Acta Chir Belg. 2011;111:238-242