prim. MUDr. Jaroslav Foltýn

prim. MUDr. Jaroslav Foltýn

lékař DIOP, senior konzultant

tel.: +420 532 149 352


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1949
 • Jazykové dovednosti: ruština, angličtina
 • Pracovní pozice: senior konzultant, vedoucí lékař JIP

Vzdělání:

 • 1968–1974, LF UJEP
 • 1979, I. Atestace chirurgie
 • 1986, II. Atestace chirurgie
 • 1999, Management ve zdravotnictví

Pracovní zkušenosti:

 • 1975, Nemocnice Strakonice – chirurg
 • 1976–1992, MÚNZ Brno – chirurg
 • 1980, CKTCH Brno, FN USA – chirurg, intenzivista
 • 1992 – leden 2016, Chirurgická nemocnice Delta spol s.r.o. (od 2011 SurGal Clinic) – chirurg, vedoucí lékař JIP
 • od 2016 primář DIOP, SurGal Clinic (oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče)

O mém zaměření, specializacích:

 • Chirurgie, břišní chirurgie, onkochirurgie

Členství v odborných společnostech:

 • 1992, ČLK
 • 1994, Česká chirurgická společnost
 • 1995, Společnost ARIM

Diplomy a certifikáty:

 • Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie 2010