MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

foto

Vedoucí Centra pro léčbu chrápání
senior konzultant


Klinická praxe:

 • 2002-2009: Sekundární   lékař  na  Klinice   otorinolaryngologie  a  chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně
 • 2009-2010: Senior Clinical Fellow, St. Bartolomeus Hospital, Londýn, Velká Británie
 • 2010-2011: Senior Clinical Fellow - chirurgie štítné žlázy, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Velká Británie
 • 2011-2012: Senior Clinical Fellow – ušní chirurgie a chirurgie dětských dýchacích cest, Derriford Hospital, Plymouth, Velká Británie
 • od 2012: Sekundární lékař na Otolaryngologické klinice FN Olomouc
 • od 2012: Odborný asistent Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
 • od 2015: Vedoucí Centra pro léčbu chrápání, SurGal Clinic

Vzdělání:

 • 1990-1995: Gymnázium Grösslingova, Bratislava, Slovensko
 • 1995-2002: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • 2002-2007: Postgraduální studium zakončené titulem PhD, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Školitel: Prof. Kostřica, Téma: Parametry oxidaticního stresu ve vztahu ke spinocelulárním karcinomům hlavy a krku
 • 2005: Atestace 1. stupně v oboru otorinolaryngologie
 • 2008: Specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie

Stáže:

 • březen - duben 2005: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Motol, IPVZ, Katedra ORL, Praha, Prof. J. Betka
 • leden – únor 2005: Klinika plastické chirurgie, FN u sv. Anny v Brně, Prof. J. Veselý
 • srpen 2005: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Tel Aviv Souraski Medical Center, Tel Aviv, Izrael, Prof. D. Fliss
 • říjen-listopad 2006: Klinika otorinolaryngologie a plastické chirurgie hlavy, krku a obličeje, Klinikum Kassel, Německo, Prof. M. Schröder
 • září-listopad 2008: Head & Neck Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA, Prof. J. P. Shah
 • říjen 2008 (týden): Klinika otorinolaryngologie, Strong Memorial University Hospital, Rochester, USA, Prof. J. Newlands

Kurzy:

 • 2003: 12. Kurz chirurgie středního ucha a disekce spánkové kosti s mezinárodní účastí, Olomouc
 • 2007: Salzburg Weill-Cornell Medical Seminar in ENT, Salzburg, Rakousko
 • 2007: 7. Kurz chirurgie hrtanu, Prof. Chrobok, Pardubice
 • 2008: Kurz neurootologie pro pokročilé, Doc. Jeřábek, Praha
 • 2008: Kurz chirurgie příušné žlázy, Prof. Stárek, Olomouc
 • 2010: Bart’s and the London Head&Neck Dissection Workshop, St. Bart’s Hospital, Londýn, Velká Británie
 • 2010: Adult & Paediatric Basic Life Support Course, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Velká Británie
 • 2011: International Surgeon Evolve Cadaveric Training Course in Balloon Sinuplasty, Acclarent, Freeman Hospital, Newcastle, Velká Británie
 • 2011: Eustachian Tuboplasty Meeting, James Cook University Hospital, Middlesbrough, Velká Británie
 • 2011: Praktický kurz chirurgie nosu a vedlejších dutin nosních, Evropské Centrum Praktické Anatomie, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011: Clinical Teacher’s Training for Medical Students Year 3-5, Peninsula Medical School, Universities of Exeter & Plymouth, Plymouth, Velká Británie
 • 2013: Praktický kurz mikrochirurgie hrtanu, Prof. Kleinsasser, Ostrava
 • 2013: Kurz FEESS, Olomouc

Klinické a výzkumné zaměření:

 • Středoušní/třmínková chirurgie          
 • Chirurgická léčba OSA syndromu
 • Prediktivní markery u nádorů hlavy a krku

Výzkumné projekty:

 • 2003-2006: spolupracovník řešitele grantu IGA MZ ČR, NR/7996-3: Polymorfismus antioxidativních enzymů ve vztahu ke krustózní tracheobronchitidě jako závažné komplikaci u tracheotomovaných pacientů, hodnocení: A
 • 2007-2009: spolupracovník řešitele grantu IGA MZ ČR, NR/9200-3: Dynamika oxidativního stresu během onkoterapie ve vztahu k prognóze u pacientů s karcinomy hlavy a krku, hodnocení: A

Ocenění:

 • 2001: nominovaný na cenu Laboratoires Fournier / Ambassade de France Medical Student Award za studentskou odbornou práci
 • 2008: AFCSLS stipendium na klinický studijní program v USA
 • Nejlepší poster: J. Heřman, R. Salzman, T. Dorňák, E. Maňásková, I. Stárek. Oculobulbarní forma Myastenie gravis – neobvyklá diagnóza na ORL ambulance. 5. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 23.-25. květen 2013,  Hradec Králové, Otorinolaryngologie a Foniatrie, Suppl, 2013, 62, ISSN 1210-7867

Členství v odborných společnostech:

 • Společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
 • Česká lékařská společnost JEP
 • General Medical Council, Velká Británie (dočasně pozastaveno členství)

Články v odborných časopisech:

 • 19 původních prací (z toho 11 s IF)
 • 1 publikace pro pacienty
 • 4 dopisy do redakce (z toho 1 s IF)
 • 71 přednášek a posterů
 • Seznam vybraných publikací ( PDF soubor, 60 kB)

Citovanost:

 • Google Scholar 36, WoS 17, h-index 3