MUDr. Petr Diviš, Ph.D.

MUDr. Petr Diviš, Ph.D.

lékařský ředitel

tel.: +420 532 149 399


Identifikační údaje:

 • Datum narození: 19. 6. 1971
 • Jazykové dovednosti: němčina, angličtina, ruština

Členství v odborných společnostech:

 • ČLS JEP (Česká lékařská společnost J.E.Purkyně)
 • ČCHS (Česká chirurgická společnost)
 • ČOS (Česká onkologická společnost)
 • ČSUCH (Česká společnost pro úrazovou chirurgii)
 • Česká společnost hepato-pankreato-biliární chirurgie
 • SASP (Sdružení ambulantních specialistů)
 • specializace na chirurgii nádorů zažívacího traktu, jater a slinivky břišní

Dosažené vzdělání:

 • 1989–1995 Lékařská fakulta MU Brno, všeobecné lékařství
 • 1997 Atestace - všeobecná chirurgie I. stupeň
 • 2003 Atestace - všeobecná chirurgie II. stupeň
 • 2005 Atestace - traumatologie
 • 2010 dokončení doktorandského studia a získání titulu Ph.D.
  Téma: Možnosti hodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoradioterapie u tumorů rekta T3
 • 2012 Atestace - onkochirurgie

Zaměření:

 • Specializace na onkochirurgii, nádory zažívacího traktu, slinivky břišní, jater
 • Traumatologie: miniinvazivní sutura Achillovy šlachy

Licence:

 • ČLK - pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie, traumatologie

Publikační činnost: