MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

senior konzultant

tel.: +420 532 149 340


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1974
 • Jazykové dovednosti: francouzština, angličtina, němčina
 • Pracovní pozice: lékař

Vzdělání a licence:

 • 1992–1998: Lékařská fakulta Masarykovy university Brno
 • 2000: atestace z oboru Všeobecná chirurgie I. st.                          
 • 2005: atestace z oboru Všeobecná chirurgie  II. st.
 • 2007: udělení vědecké hodnosti Ph.D.
 • 2010: atestace z hrudní chirurgie

Pracovní zkušenosti:

 • 1998–1/2015: I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
 • 2/2015: lékař – senior konzultant, SurGal Clinic

Zaměření, specializace:

 • Všeobecná chirurgie
 • Hrudní chirurgie v plném rozsahu, zejména  torakoskopická plicní lobektomie, systematická mediastinální lymfadenektomie, torakoskopická hrudní sympatektomie    

                                                                                                                          

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost (ČCHS)
 • Sekce hrudní chirurgie ČCHS
 • ESTS (The European Society of Thoracic Surgery)

Publikační činnost:

Stáže a studijní pobyty na zahraničních klinikách:

 • Grenoble, Paris, Koblenz

Diplomy a certifikáty:

 • 2007: Certificate da Vinci S Surgical system – off site training program