prim. MUDr. Jan Cagaš

prim. MUDr. Jan Cagaš

primář chirurgie
vedoucí lékař JIP

tel.: +420 532 149 340


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1981
 • Jazykové dovednosti: angličtina, němčina
 • Pracovní pozice: primář chirurgie

Vzdělání a licence:

 • 2000–2006: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2011: atestace z oboru Všeobecná chirurgie II. st.
 • 2017: licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Pracovní zkušenosti:

 • 2006–2017: I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
 • od r. 2002: chirurgický konziliář nestátního zdravotnického zařízení Top Moravia Health, Brno
 • 2004–2006: vedoucí lékař Kýlního centra Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • od ledna 2018: primář chirurgie, SurGal Clinic

Zaměření, specializace:

 • všeobecná chirurgie v plném rozsahu se zaměřením na kolorektální chirurgii, včetně miniinvazivních technik (laparoskopická resekce tlustého střeva a konečníku, miinvazivní zakládání vývodů střevních), miniinvazivní operace žlučníku, kýl, bariatrická chirurgie (sleeve gastrektomie, gastroplikace)
 • proktologická ambulance – ambulantní řešení proktorrhagií, diagnostika a ošetření hemoroidů Barronovou ligaturou, diagnostika a léčba drobných análních afekcí (řitních trhlina polypů), diagnostika včetně biopsie nádorových onemocnění řiti a konečníku

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost (ČCHS)

Publikační činnost:

 1. J. Cagaš, I. Čapov, P. Vlček, J. Korbička, L. Veverková, M. Hermanová, M. Tichý: Peroperační detekce sentinelové uzliny při resekci pro karcinom kolon – předběžné výsledky. Rozhl Chir 2015;94:156-159.
 2. J. Cagaš, I. Čapov, P. Vlček, J. Korbička, L. Veverková: Detekce sentinelové uzliny u operací pro karcinom kolon a rekta. 20.Pražské chirurgické dny, Posterová sekce, 27.-28.5.2013, Praha
 3. J. Cagaš, P. Vlček., J. Korbička, I. Čapov, L. Veverková: Peroperative detection of a sentinel lymph node in colon cancer patiens. Controversive results. European colorectal congress, Posterová sekce,  1.- 5.12.2013, St. Gallen, Švýcarsko
 4. J. Cagaš, P. Vlček, J. Korbička: Sentinel node detection- hype or hope? European colorectal congress, Posterová sekce, 26.-29.11.2012, St. Gallen, Švýcarsko
 5. J. Cagaš, P. Vlček, J. Jeřábek: Raritní vnitřní kýla v ligamentum falciforme hepatis jako vzácná příčina náhlé příhody břišní. Rozhl Chir 2012;91:558-560.
 6. J. Cagaš, P. Vlček, J. Korbička, Š. Chalupník, J. Kudělková, T. Paseka: Raritní místní reakce po implantaci nervového stimulátoru - kazuistika. Endoskopie Supplementum A , ročník 20. 2011. s. 7-28, 22 s.
 7. P. Vlček, I. Čapov, L. Veverková, J. Korbička, J. Cagaš J., P. Vlčková., J. Dolina , D. Bartušek D., H. Streitová : Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Czech Medical Association J. E. Purkyne, 2014, 77(3): 349-352.
 8. J. Jeřábek, T. Novotný, K. Veselý, J. Cagaš, V. Jedlička, P. Vlček, I. Čapov: Evaluation of three purely polypropylene meshes of different pore sizes in an onlay position in a New Zealand white rabbit model. Hernia 2014 , 18(6):855-864.
 9. L. Urbánek, I. Čapov, J. Cagaš, R. Tejkalová, J. Kratochvílová:  Problematika klostridiové kolitidy na chirurgickém pracovišti. Rozhl Chir 2014; 93: 70-75.
 10. P. Vlček, J. Korbička, Š. Chalupník, V. Jedlička, J. Cagaš, B. Kianička, L. Veverková, I. Čapov, P. Vlčková, J. Dolina a D. Bartušek: Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax, 2012; 11(1): 10-15.
 11. T. Novotný, J.  Jeřábek, K. Veselý, R. Staffa, M. Dvořák, J. Cagaš: Evaluation of knitted polytetrefluoroethylene mesh placed intraperitoneally in a New Zealand white rabbit model. Surg Endosc. 2012, 26(7):1884-91.
 12. T. Paseka, L. Veverková, P. Diviš, J. Cagaš, J. Čiernik: Mirizziho syndrom s cholecystoduodenální píštělí – vzácná komplikace cholecystolitiázy. Čas. Lék. čes., 2009; 148, 164-167.