MUDr. Lucie Kučerová

MUDr. Lucie Kučerová

senior konzultant


Specializace:

 • estetická chirurgie v celém rozsahu, zejména chirurgie prsů, abdominoplastika, face lift, operace očních víček, otoplastika, práce s výplňovými materiály
 • celé spektrum vrozených vývojových vad u dětí, zejm. rozštěpové vady
 • chirurgie ruky
 • chirurgie kožních nádorů

Jazykové dovednosti:

 • angličtina, němčina, ruština

Vzdělání:

 • 1994 – diplom dokončení studia Lékařské fakulty MU Brno
 • 1997 – všeobecná chirurgie I. stupeň
 • 2003 – plastická chirurgie

Pracovní zkušenosti:

 • Od 2018 SurGal Clinic
 • 2000–2017  Klinika plastické a estetické chirurgie Berkova FNUSA Brno
 • 1999–2000 Plastická a estetická chirurgie Olomouc
 • 1994–1999 Klinika plastické a estetické chirurgie Berkova, FNUSA Brno

Členství v odborných společnostech:

 • člen Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
 • člen Společnosti chirurgie ruky  ČLS JEP
 • člen ASPS

Licence a osvědčení:

 • držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie.
 • držitel certifikátů pro aplikaci botulotoxinu a injekčních výplňových materiálů, Happy liftu
 • držitel Osvědčení o specializované způsobilosti pro plastickou chirurgii udělovanou Ministerstvem zdravotnictví
 • držitel ocenění Českou lékařskou komorou za celoživotní vzdělávání

Odborné stáže:

 • 2013: Turecko Istanbul - workshop zaměřený na augmentace prsů a operace prsů
 • říjen 2009: USA – Aesthetic Centre of Gainesville
 • březen 2008: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
 • květen 2004: Klinika plastické chirurgie Královské Vinohrady Praha
 • 2004: Klinika popálenin FN Brno
 • listopad 1998 – červen 1999: Francie – Privátní klinika plastické a estetické chirurgie Paříž