MUDr. Lucie Thomas Kučerová

MUDr. Lucie Thomas Kučerová

senior konzultant


Webové stránky

Specializace:

 • estetická chirurgie v celém rozsahu, zejména chirurgie prsů, abdominoplastika, operace obličeje – face lift, operace očních víček, otoplastika, práce s výplňovými materiály
 • celé spektrum vrozených vývojových vad u dětí, zejm. rozštěpové vady
 • chirurgie ruky
 • chirurgie kožních nádorů

Jazykové dovednosti:

 • angličtina, němčina, ruština

Vzdělání:

 • 1994 – diplom dokončení studia Lékařské fakulty MU Brno
 • 1997 – atestace z všeobecné chirurgie I. stupeň
 • 2003 – atestace z plastické chirurgie

Pracovní zkušenosti:

 • 1994–1998: Klinika plastické a estetické chirurgie Berkova, FNUSA Brno
 • 1998 –1999: Francie – Privátní klinika plastické a estetické chirurgie Trocadero Paříž
 • 1999–2000: Plastická a estetická chirurgie Olomouc
 • 2000–2017: Klinika plastické a estetické chirurgie Berkova FNUSA Brno – zaměření na vrozené vývojové vady u dětí, zejm. rozštěpové vady, vady očních víček a rukou, úrazová mikrochirurgie
 • 2015: Klinika YES VISAGE
 • 2016–2017: BODY klinika Brno
 • 2012–2015: člen melanomové komise Masarykova Onkologického ústavu Brno
 • Od 2018: SurGal Clinic

Členství v odborných společnostech:

 • člen Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
 • člen Společnosti chirurgie ruky  ČLS JEP
 • člen ASPS

Licence a osvědčení:

 • držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie.
 • držitel certifikátů pro aplikaci botulotoxinu a injekčních výplňových materiálů, Happy liftu
 • držitel Osvědčení o specializované způsobilosti pro plastickou chirurgii udělovanou Ministerstvem zdravotnictví
 • držitel ocenění Českou lékařskou komorou za celoživotní vzdělávání

Odborné stáže:

 • 1998–1999: Francie – Privátní klinika plastické a estetické chirurgie Trocadero Paříž
 • 2004: Klinika popálenin FN Brno
 • 2004: Klinika plastické chirurgie Královské Vinohrady Praha
 • 2008: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
 • 2013: Turecko Istanbul – zaměření augmentace operace prsů
 • 2009: USA – Aesthetic Centre of Gainesville