MUDr. Petr Otiepka

MUDr. Petr Otiepka

senior konzultant

tel.: +420 532 149 308


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1978
 • Jazykové dovednosti: angličtina, němčina
 • Pracovní pozice: senior konzultant

Vzdělání:

 • 1990–1997  Gymnázium Tišnov
 • 1997–2003  LF MU v Brně, obor všeobecné lékařství
 • 2009   atestace v oboru ortopedie

Pracovní zkušenosti:

 • 2003–2010  sekundární lékař I. ortopedické kliniky FN u sv. Anny v Brně
 • 2009–2010  odborný asistent LF MU v Brně při I. ortopedické  klinice

Zaměření, specializace:

 • Vzhledem k dosavadní praxi jsem vzdělán v ortopedii zejm. dospělého věku. Specializuji se na artroskopickou operativu a endoprotetiku velkých kloubů. Za velmi cenné považuji zkušenosti nabyté při práci s výkonostními sportovci.

Publikační činnost:

 • V průběhu klinické praxe pravidelně přednáším na ortopedických sjezdech, publikuji  v odborných časopisech.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – od r. 2003
 • Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP – od r. 2009
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství – od r. 2007