Centrum léčby obezity

 

Specializovaná centra

Centrum léčby obezity

#

MUDr. Tomáš Paseka
vedoucí lékař
paseka@surgalclinic.cz

Obezita je jedním z velmi rizikových faktorů dnešní doby. Naše centrum se zabývá chirurgickou léčbou obezity u pacientů, u kterých selhala konzervativní léčba. Po operaci je klient i nadále sledován v naší bariatrické poradně, pod dohledem obezitologa.

Faktickému doporučení k chirurgickému řešení obezity předcházejí mnohá vyšetření, především obezitologická, endokrinologická, psychologická a interní, s tím spojená gastroentrologická, gynekologická apod.

Všechna vyšetření Vám jsme schopni zprostředkovat při vstupní návštěvě, abychom šetřili Váš čas. Pro vstupní konzultaci kontaktuje koordinátorku na fromlova@surgalclinic.cz  nebo  tel. 532 149 358.

Diagnózy a zákroky

Objednání:

#
Veronika Frömlová

+420 532 149 358
fromlova@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás