Centrum robotické chirurgie

 

Specializovaná centra

Centrum robotické chirurgie

#

MUDr. Petr Diviš, PhD.
lékařský ředitel
vedoucí Centra robotické chirurgie
divis@surgalclinic.cz

Centrum robotické chirurgie vzniklo v SurGal Clinic v lednu 2024. Centrum je vybaveno špičkovým robotickým systémem britského výrobce CMR Versius, který byl instalován v SurGal Clinic jako první v České republice.

Systém CMR Versius je v současné době druhým klinicky nejpoužívanějším systémem a bylo na něm provedeno více než 16 tisíc operací ve 20 zemích. Koncové části ramen jsou vybaveny moderní technologií V-Wrist, která umožňuje rotaci operačního nástroje v rozsahu 720° a dalece tak převyšuje možnosti pohybu lidské ruky. Všechna ramena jsou vybavena tlakovými sensory, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacienta.

Výhody roboticky asistované operace:

 • nejméně invazivní chirurgické řešení
 • lepší vizualizace díky monitoru s 3D zobrazením (možnost sledování reálného obrazu operované dutiny – barva, velikost, hloubka)
 • vyšší přesnost operace a filtrace nežádoucích pohybů (třes rukou, zvýšený tlak na orgány/tkáně apod.).
 • vysoká flexibilita robotických operačních nástrojů (snadnější a preciznější práce v omezených prostorech)
 • menší pooperační rány, nižší ztráta krve, kratší doba strávená v nemocnici, rychlejší rekonvalescence i snížené riziko infekce.

V rámci našeho centra operujeme roboticky:

 • operace plic
 • operace střev
 • operace rekta
 • operace kýly
 • operace diastázy
 • operace žlučníku

Konzultaci a indikaci k roboticky asistované operaci provádí ve svých ambulantních hodinách:

#

MUDr. Petr Diviš, PhD.
vedoucí centra
divis@surgalclinic.cz

#

prim. MUDr. Tomáš Paseka, FICS
primář chirurgie
paseka@surgalclinic.cz

#

MUDr. Martin Páral
senior konzultant
paral.martin@surgalclinic.cz

Objednání proveďte přes recepci:

#
Martina Kaldová, CLASSIC

+420 532 149 333
recepce@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás
#
Olga Faronová, GRAND CLASS

+420 532 149 306
faronova@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás