Staráte se o pacienty velmi dobře

Dobrý den, 

chtěla bych touto cestou velmi  poděkovat MUDr. Janu Doleželovi za vysoce kvalitní, odborný  přístup při operaci mého manžela, kdy operace byla velmi náročná. Práce operační byla provedena kvalitně a já děkuji. Možná to byla i záchrana života.


Děkuji také všem sestřičkám na JIP - operační péče i všem sestřičkám a lékařům oddělení A1 - chirurgie. Rovněž tak pomocnému personálu. Rovněž ambulanci č. 9 za pohodový a lidský přístup. Staráte se o pacienty velmi dobře.

Všem velký dík.

S pozdravem 

Fridrichová Květoslava 

26. 12. 2020


Zpět