Vyjadřuji obrovský dík za péči o mého syna

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou poděkovat celému zdravotnímu personálu vašeho zařízení odd. DIOP, panu primáři MUDr. Jaroslavu Foltýnovi, staniční sestře Petře Kocmanové, všem sestřičkám a bratrům, za vstřícnost, profesionální, laskavý a hlavně „lidský " přístup k pacientům.


I přes nelehkou práci na oddělení zůstávají stále „lidmi“, kteří soucítí s pacienty, kteří se ocitli mnohdy ze dne na den v těžké životní situaci a upoutáni na lůžko. I přes nelehkou jejich práci, dovedou s těmito lidmi pracovat na vysoké úrovni a snaží se jim svojí obětavostí a lidským přístupem jejich dny na lůžku zpříjemnit.

Vyjadřuji obrovský dík za péči o mého syna, Jaroslava Kolbasovského, ze srdce děkuji za celou rodinu i za všechny jeho kamarády, kolegy a známé.

Péče a profesionalita jaká na odd. DIOP funguje, je dobrou vizitkou pro vaše zdravotní zařízení SurGal Clinic, s.r.o.

S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne     

Ivana Houbalová
maminka

6. 5. 2020


Zpět