Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče DIOP

 

 +420 532 149 420
 Orientační plán kliniky

#

prim. MUDr. Jaroslav Foltýn
primář oddělení
foltyn@surgalclinic.cz

#

Bc. Monika Benešovská
staniční sestra NIP 2
benesovska.monika@surgalclinic.cz

#

Bc. Jana Čech
zdravotně sociální pracovník
socialni@surgalclinic.cz
+420 601 165 711

Žádost o příjem

Pracoviště DIOP poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty, rehabilitaci, basální stimulaci. Nejčastěji se jedná o pacienty po úrazu mozku, metabolickém postižení mozku, neurologickým, plicním nebo srdečním onemocněním, stavy po náročných operacích, po resuscitaci nebo po cévních mozkových příhodách. Specializujeme se i na pacienty s apalickým syndromem a pacienty s tracheostomií. 

Péči poskytuje tým odborníků, v čele s primářem, který se dlouhodobě zabývá chronickou intenzivní péčí a je jedním ze zakladatelů pracovišť OCHRIP v ČR.

Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutní intenzivní péče, u kterých je předpoklad zlepšování stavu nebo z oddělení NIP po odpojení UPV, pokud je jejich překlad indikován.

Pracoviště je zaměřeno na léčebnou a ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, psychostimulaci a rehabilitaci.  Velký důraz je kladen na nutriční péči a dodržování fyziologických denních rytmů. Úzká spolupráce s rodinnou je základem úspěšné léčby.

Naše pracoviště není LDN, ani nenahrazuje hospicovou péči, není tedy určeno pro nemocné s infaustní prognózou. Dle vývoje zdravotního stavu je naší snahou umožnit přechod pacienta na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných, příp. obdobného zařízení, nebo do domácího ošetření.

V rámci SurGal Clinic je pro pacienty DIOP zajištěna dostupnost akutní péče, diagnostického centra - laboratoř, RTG, USG, CT, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, urologie, ortopedie, interna, neurologie, kardiologie, atd.).

Pracoviště rozšiřuje koncept  dlouhodobé intenzivní péče v naší nemocnici, navazuje na mnohaleté zkušenosti s pacienty na prvním samostatném oddělení OCHRIP (nyní NIP) v České republice a zajišťuje pokračující specializovanou péči, která dosud v Jihomoravském kraji chyběla.

Naše oddělení DIOP je zcela nově vybudované, moderní a plně svou koncepcí přihlížející k potřebám pacientů. Pracoviště nabízí i 6 jednolůžkových boxů, které zajišťují zvýšené soukromí a pohodlí našich klientů.

Individualita péče je posílena vyšší kapacitou oddělení, které pojme klienty s rozličnými diagnózami, u kterých není možné volit univerzální přístup, avšak naopak stavět na míru péči každému z našich klientů s trvalou snahou o návrat do domácího prostředí.