Dupuytrenova kontraktura

 

Jedná se o dědičné onemocnění nazvané podle francouzské lékaře a barona Guillaume de Dupuytrena. Ve své době byl velmi uznávaným lékařem, a proto jeho žáci prosadili pojmenování tohoto onemocnění právě podle něho, když již dříve bylo popsáno jinými lékaři. Onemocnění se projevuje trvalým ohnutím – kontrakturou – jednotlivých prstů ruky. Dále se může vyskytovat i na noze a výjimečně na penisu.

Příčina této kontraktury tkví pravděpodobně v dědičné informaci, kterou si nesou potomci severských národů. Proto se onemocnění na našem území více rozšířilo až po nájezdech vikingů, kteří tento gen donesli. Dále se vznik Dupuytrenovy kontraktury dává do spojitosti s některými návyky či nemocemi (diabetes, alkoholismus, epilepsie, kuřáctví…). Spouštěcím faktorem může být drobný úraz či operace, nebo dlouhodobá manuálně těžká práce v minulosti.

Jak se Dupuytrenova kontraktura projevuje

Typickým příznakem je plíživě se vyvíjející zatuhnutí ve dlani jdoucí k prsteníčku nebo malíčku, které postupně zabraňuje plnému napnutí prstu. Nacházíme hmatné uzly nebo pruhy ve dlani postižené ruky. Onemocnění není bolestivé. Zvětšující se kontraktura prstů snižuje manuální zručnost ruky.

Jak Dupuytrenova kontraktura léčí

Vzhledem k charakteru onemocnění nelze Dupuytrenovu kontrakturu léčit, pouze ovlivňovat její projevy a snažit se odstranit ohnutí prstů pomocí několika způsobů.

Nejvíce rozšířená je limitovaná aponeurectomie, čili odstranění pruhu, který je dobře vyzrálý. Zbývající pruhy dlaně bývají ponechány. Je to standardní metoda, která poskytuje v současné době kvalitní výsledky. Velmi přínosná je tzv. jehlová aponeurotomie, která ambulantně, např. již při první konzultaci, dokáže výrazně pomocí a přeruší ty největší pruhy na prstech, které lze následně natáhnout. Tím se uleví kůži a kloubům prstů a ruka se může lépe připravit k vlastní operaci. U této metody je velmi velký výskyt opětovného ohnutí prstů. 

V poslední době se na trhu začal prodávat injekční preparát, který pruhy rozpouští a tím by se ani k vlastní operaci nemělo dospět. Naše klinika jako první na Moravě aplikovala tento preparát u pacienta, kterému jsme předtím operovali druhou ruku klasickou chirurgickou invazivní cestou. Výsledný efekt z aplikace nejlépe vystihují slova pacienta: „Kdybych to věděl, tak si nechám i tu první ruku udělat injekcí.”