Interní medicína

Specializovaná centra

3

V rámci SurGal Clinic nabízíme i ambulantní interní péči. Staráme se jak o chronické interní pacienty, tak především zajišťujeme předoperační vyšetření pro pacienty, kteří u nás plánují operaci. Z důvodu vysokého vytížení našich ambulancí přijímáme pacienty k provedení předoperačního vyšetření k operaci v jiné nemocnici jen výjimečně. Součástí interní péče je i konziliární služba pro lůžková oddělení.

K dosažení rychlých a spolehlivých výsledků vyšetření využíváme další zázemí naší nemocnice – laboratoř, oddělení zobrazovacích metod.

Pod interní péči řadíme i Centrum prevence a Centrum chirurgické léčby nadměrné obezity.

Pro objednání k internímu nebo předoperačnímu vyšetření kontaktuje naši recepci na tel. č. 532 149 333 nebo recepci GRAND CLASS na tel. č. 532 149 306.