Lupavý prst

 

Lupavý prst (synonyma: přeskakující prst, skákavý prst, zadrhávající prst, trigger finger). Existuje několik různých názvů pro onemocnění nazývající se stenozující tendovaginitida šlach ruky. Pod tímto jménem se skrývá onemocnění prstů, které po poměrně jednoduchém operačním výkonu vymizí v 99 % případů navždy.

Anatomie

Prsty jsou pohyblivé díky systému šlach. Každý prst má 2 šlachy na dlaňové straně a 1 šlachu na straně hřbetní. Když si uvědomíme, že šlacha ohýbače vede vlastně z předloktí až na konec prstu, kde je upnutá, tak v případě úplného ohnutí prstu by vytvořila jakousi strunu od špičky prstu k předloktí. Aby k tomu nedošlo, máme na ruce další systém - systém tzv. šlachových poutek. Jsou to jakési „tunely“ pro šlachu vytvořené z podobného materiálu jako vlastní šlacha. Tyto tunely jsou připevněny ke kosti. Proto když šlacha zmohutní a jen taktak se vleze do svého tunelu, nastává problém. Zmohutnění šlachy může být z důvodu zánětu, úrazu nebo po jiné operaci v dané oblasti.

Příznaky

Při ohnutí nebo natažení postiženého prstu nastane bolestivé přeskočení, zadření, lupnutí nebo něco podobného. Tento projev je způsoben právě tím, že šlacha je moc velká a nevleze se do svého tunelu. Když už šlacha tunelem proklouzne, pak je pro ni opět obtížné se zase přes kanál vrátit zpět a dojde zablokování prstu v určité poloze a následně lupnutí a narovnání prstu. Všechny tyto projevy mohou být bolestivé.

Nejčastěji jsou postiženy ženy středního věku jinak zdravé. Onemocnění může souviset se syndromem karpálního tunelu, de Quervainovou chorobou, cukrovkou, revmatickou artritidou. U všech výše jmenovaných onemocnění je častější výskyt lupavého prstu.

Léčba

Někteří lékaři uvádí, že pokud pacient přijde s „čerstvým“ onemocnění, tedy do 3 měsíců od jeho vzniku, je zde asi 30% šance na vyléčení pomocí steroidních injekcí ke šlaše a eventuálně znehybnění v sádrové dlaze. Při dlouhotrvajících potížích může být aplikace injekce úlevou od bolesti, ale pacient musí počítat s návratem onemocnění. Nevýhodou aplikace steroidů ke šlaše je jejich schopnost šlachu pomalu rozpouštět. Může se tedy stát, že oslabená šlacha po určité době praskne při běžné denní činnosti.

Při zastaralejším onemocnění nebo při neúspěchu konzervativní terapie přistupujeme k chirurgickému zákroku. Ten se skládá z nářezu kůže, nalezení šlachového poutka, jeho protětí a eventuálního rozrušení srůstů šlach způsobených zánětem.

Operace lze provést klasicky řezem nebo jako endoskopicky asistovanou. Dle našeho názoru není endoskopicky asistovaná operace lupavého prstu pro pacienta přínosná.

Pooperační péče

Kromě běžné pooperační péče o ránu je dobré hned po operaci začít s pohybem operovaného prstu. Tím zabráníte srůstu šlachy s okolím, což by omezilo hybnost prstu. Rovněž je vhodné, stejně jako při každé jiné operaci na ruce, nosit operovanou končetinu ve zvýšené poloze. Omezíte tak jejímu otoku a přispíváte k rychlejšímu hojení. Pracovní neschopnost může být 2 týdny, což je doba, kdy vytahujeme stehy.