Hrudní chirurgie

 

Všechny operace provádíme na vysoce moderních centrálních operačních sálech při využití špičkových technologií.

Prováděné zákroky

  • Anatomické resekce – pneumonektomie, lobektomie, segmentektomie. Výkon je prováděn obvykle pro nádorové onemocnění, ojediněle pro zánětlivé onemocnění.
  • Extraanatomické resekce – klínovitá resekce, precizní excize. Výkon je prováděn pro benigní nádory plic, plicní metastázy, pneumotorax, v rámci diagnostiky intersticiálních chorob, ojediněle pro plicní karcinom při nedostatečné funkční rezervě plic.
  • Systematická mediastinální lymfadenektomie – odstranění uzlin mezihrudí na operované straně hrudníku od bránice až po vrchol pohrudniční dutiny. Výkon je součástí operací pro plicní karcinom a plicní metastázy.
  • Plicní dekortikace – operace pro III. stadium emypému hrudníku (hnisavý zánět  pohrudniční dutiny).
  • Pleurektomie- odstranění pohrudnice, obvykle je součástí operace pro pneumotorax.
  • Resekce bránice – obvykle při prorůstání plicním karcinomem, ojediněle při primárních nádorech. Po resekci je bránice nahrazena umělým materiálem –  síťkou.
  • Resekce osrdečníku (perikardu) – obvykle při prorůstání plicním karcinomem.
  • Videotorakoskopie –  výkony na plicním parenchymu a pleuře prováděné bez velkého řezu, tj. ze 3– 5 incizí, za pomocí kamery. Nejčastěji se provádí pro onemocnění pleury. Výkon se v indikovaných případech provádí stále častěji i pro plicní karcinom – torakoskopická plicní lobektomie a systematická  lymfadenektomie. Videotorakoskopicky se provádí hrudní sympatektomie k odstranění zvýšené potivosti rukou.
  • Videomediastinoskopie – slouží obvykle k biopsii uzlin a nádorů mezihrudí (diagnostika sarkoidózy, staging plicního karcinomu (stanovení stadia), diagnostika lymfomů.