Barronova ligatura hemoroidů

 

V případě, že se proktologické vyšetření zjistí vnitřní hemoroidální uzly vhodné pro ošetření Barronovou ligaturou /I. a II. stupeň/, podváže se zpravidla jeden hemoroid naložením drobné gumičky speciálním aplikátorem. Vyšetření a zejména zákrok je více nepříjemný než bolestivý a vše trvá cca 3–5 minut. Po zákroku přetrvává nevelká bolestivost v řitním kanále nebo nucení na stolici 24–48 hod. Bolesti lze utlumit běžnými analgetiky typu Ibalgin apod. Po několika dnech následkem zaškrcení a neprokrvení podvázaného hemorrhoidu dochází k jeho „odumření“ a podvázaná část odpadne a odejde se stolicí. V místě po podvazu zůstane povrchová slizniční rána, která se zahojí za 3–4 týdny. Hojení obykle není doprovázeno bolestmi, ale je možné nevelké krvácení při stolici, patrné většinou na toaletním papíře. Je možné při jedné návštěvě podvázat i více hemoroidů, ale pro dobrý komfort po zákroku preferujeme podvaz jednoho uzlu. Další podvazy se provádí při lékařské kontrole cca za 14 až 21 dnů. Hemoroidy jsou umístěny na obvodě řitního kanálu na 3 typických místech. Vzhledem k možné různé velikosti hemoroidů je obvykle nutné provést více než 3 zákroky (běžně 4–6). Po zákroku nedoporučujeme konzumaci alkoholu, zvedání těžkých břemen cca 5 dnů, posilovat břišní svalstvo (nezvyšovat nitrobřišní tlak), doporučujeme pečovat o měkkou, snadno vyprázdnitelnou stolici a vyvarovat se silného tlačení při stolici. Dlouhodobě pro udržení dobrého výsledku je třeba pečovat o pravidelnou stolici každý den, ve stravě dostatečné množství hrubé vlákniny (ovoce, zelenina, cereálie), hojně tekutin a pravidelnou fyzickou aktivitu a pohyb.

Jako každý chirurgický zákrok i tato metoda může mít i komplikace. Někdy, v důsledku výraznější bolestivosti po zákroku a tím i zvýšeného napětí řitního svěrače, může dojít k trombóze zevního hemoroidu. Při tomto stavu se vytvoří bolestivé zduření těsně na okraji řitního kanálu. Nejčastěji se tato perianální tromboza vstřebá během několika dnů, event. 1–2 týdnů. Při větším rozsahu a obtížích je vhodné kontaktovat ošetřujícího chirurga. Závažnější komplikací může být výraznější krvácení z  místa po hemoroidu. Výjimečně si tato komplikace vyžádá chirurgické ošetření. V tomto případě je vhodné pokud po stolici event. krvácení neustává, neprodleně navštívit buď ošetřujícího chirurga nebo jiné chirurgické lůžkové pracoviště. Velmi vzácně může dojít k infikování místa podvazu a vzniku zánětlivého ložiska až abscesu. Jestliže k tomu dojde, je nutný chirurgický zákrok s otevřením abscesu v celkové anestezii a evakuací hnisu. Při přestupu infekce do krevního řečiště může dojít k život ohrožující sepsi, která vyžaduje intenzivní léčbu za hospitalizace. Tyto vážné komplikace jsou v odborné literatuře udávány v počtu zlomků promile.