Anesteziologie

 

 +420 532 149 381
Orientační plán kliniky

#

prim. MUDr. Zdeněk Chvátal
primář oddělení
chvatal.zdenek@surgalclinic.cz

#

Alena Koláčková
staniční sestra
kolackova@surgalclinic.cz

Centrum anesteziologie se podílí na odborné péči všech oddělení naší nemocnice, především však umožňuje bezbolestný průběh operačních výkonů a významně se podílí i na pooperační péči o pacienty. Stejně tak zajišťuje krátkodobé utlumení pacientů při nepříjemných vyšetřeních či zákrocích.

Tým kvalifikovaných anesteziologů se ujímá pacienta již před operací zhodnocením jeho aktuálního zdravotního stavu. Samozřejmou součástí je při rozhovoru s pacientem volba typu anestezie a objasnění jejího průběhu. Pacientům podle typu výkonu doporučíme celkovou nebo svodnou anestezii tak, aby to pro ně bylo co nejšetrnější a přitom byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro provedení operace. Individuálně navržená premedikace sníží obavy pacienta z výkonu a návazná pooperační péče má za cíl minimalizovat bolesti po výkonu. V případě potřeby pobytu pacienta po operaci na jednotce intenzivní péče je anesteziolog součástí týmu, který se o něj stará.

Podávat kvalitní a šetrnou anestezii nám umožňuje používání moderních přístrojů a anestetických přípravků. S pomocí našeho vybavení jsme schopni v rámci nadstandardu monitorovat hloubku anestezie a dávkovat léčiva přesně podle individuálních potřeb pacienta, včetně podání přípravků ke snadnějšímu a rychlejšímu probouzení z anestezie.