Jednotka intenzivní péče JIP

 

 +420 532 149 330

#

prim. MUDr. Tomáš Paseka, F.I.C.S.
vedoucí lékař
paseka@surgalclinic.cz

#

Bc. Jana Piknerová, DiS.
staniční sestra
piknerova@surgalclinic.cz

Virtuální prohlídka oddělení Plán kliniky

Oddělení JIP je po kompletní rekonstrukci, provedené v roce 2018 a nachází se v přízemí budovy L, ve které jsou situovány i všechny další důležité medicínské provozy (operační sály, oddělení zobrazovacích metod, laboratoř, centrální sterilizace). Oddělení přímo navazuje na oddělení laboratoře, aby byla zajištěna bezprostřední dostupnost nezbytných vyšetření a návaznost na krevní banku.

Oddělení JIP má celkem 9 lůžek a dělí se na 2 boxy, dělené pro chirurgickou a ortopedickou operativu. Každý z boxů má vlastní klimatizaci, filtraci a rekuperaci vzduchu k dosažení absolutní čistoty prostředí. Součástí oddělení je nezbytný samostatný izolovaný box.

Oddělení JIP je vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro poskytování vysoce odborné intenzivní péče. Na tomto oddělení je poskytována akutní intenzivní péče pacientům zejm. v pooperačním stádiu. Dále jsou zde hospitalizováni všichni akutní pacienti, vyžadující intenzivní péči.

Na oddělení JIP jsou povoleny návštěvy jen po předchozí dohodě s vedoucím lékařem oddělení.