Centrum léčby obezity

 
#

MUDr. Tomáš Paseka
senior konzultant
paseka@surgalclinic.cz

Obezita je jedním z velmi rizikových faktorů dnešní doby. Naše centrum se zabývá jak poradenstvím při konzervativním řešení obezity, tak chirurgickou léčbou obezity u pacientů, u kterých selhala konzervativní léčba. Po operaci je klient i nadále sledován v naší bariatrické poradně, pod dohledem obezitologa.

Faktickému doporučení k chirurgickému řešení obezity předcházejí mnohá vyšetření, především obezitologická, endokrinologická, psychologická a interní, s tím spojená gastroentrologická, gynekologická apod.

Všechna vyšetření Vám zařídíme při jedné návštěvě, abychom šetřili Váš čas.

Centrum pro léčbu obezity spolupracuje se specializovanými ambulancemi SurGal Clinic, oddělením zobrazovacích metod, centrem sportovní medicíny, laboratoří, rehabilitací a centrem léčby pohybového aparátu.

Ke konzultaci se můžete objednat na tel. č.: +420 532 149 333 nebo na e-mailu recepce@surgalclinic.cz.

Centrum se specializuje na následující operace: